ขอต้อนรับสู่ Tommy Talker

มักจะใช้ มีอะไรบ้าง คุณจะทำอย่างไร อย่างไร?
คำสั่ง ฉัน สามารถ? เมื่อไหร่? ที่ไหน?

Creative Commons License